logo-UE
logo-GR
logo-IS
logo-UE
logo-GR
logo-IS

Achiziții publice

Managementul achizițiilor din cadrul proiectului: Presupune organizarea procedurilor de achiziții de către S și P1.

Achizițiile (bunuri și servicii) au rolul de a furniza resursele necesare bunei implementări a proiectului ce nu pot fi acoperite de parteneriat.

Achizițiile bunurilor și serviciilor se vor realiza în concordanță cu legislația națională, europeană, a procedurilor finanțatorului și proprii celor 2 parteneri privați sunt prevazute în buget și pe baza specificațiilor tehnice agreate de managerul de proiect și specialiștii pe fiecare zonă.

 

Pentru o bună desfașurare a procedurilor de achiziție se va urmări:

  • organizarea, derularea și finalizarea la termen a procedurilor de achiziție, cu respectarea prevederilor legale în domeniu;
  • elaborarea documentației de atribuire aferentă procedurilor de achiziții pentru implementarea proiectului și obținerea informațiilor necesare elaborarii caietelor de sarcini de la persoanele de specialitate;
  • întocmirea notelor justificative aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție;
  • întocmirea rapoartele procedurilor de atribuire, comunicările intermediare aferente procedurilor de atribuire, comunicările privind rezultatul procedurilor de atribuire;
  • publicarea anunțurilor de atribuire;
  • respectarea principiului economicității, eficienței și eficacității;
  • arhivarea documentațiilor de achiziție.

 

Plan de achiziții solicitant – Universitatea “Andrei Șaguna” din Constanța – ID 109234

plan-achizitii-solicitant

Valabil la data de 03.10.2018