logo-UE
logo-GR
logo-IS
logo-UE
logo-GR
logo-IS

Obiectivele

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea aptitudinilor și competențelor specifice pentru 115 studenți (inclusiv pentru cei care se află într-o categorie dezavantajată de persoane) înmatriculați in sistemul național de învățământ (licență și master), la Universitatea ”Andrei Șaguna” Constanța, Facultatea Științe Economice, Specializările Finanțe-Bănci, Contabilitate și Infomatică de Gestiune, Management, Marketing prin facilitarea tranziției de la școală la viață activă în vederea inserției viitoare pe piața muncii, în domenii profesionale relevante specializării studiate și în concordanță cu propriul set de competențe. Proiectul propus va stabili un plan integrat de măsuri cu beneficii concrete și efecte pozitive pe termen mediu și lung prin care studenții din grupul țintă vizat vor fi sprijiniți pentru a-și finaliza studiile și a se angaja, dar și la creșterea gradului de conștientizare, responsabilizare și implicare a agenților economici prin asigurarea unei percepții corecte a avantajelor pe care le aduce în dezvoltarea economiei și a comunității facilitarea accesului la programe de formare la locul de muncă pentru grupul țintă.

Obiectivele specifice ale proiectului

OS1 → Dezvoltarea și furnizarea de servicii integrate de orientare, consiliere și îndrumare în sprijinul tranziției de la școală la viață activă pentru 115 de studenți, dintre care minim 83 dobândesc o calificare și 11 urmează studii/cursuri de formare. Aceștia vor beneficia de activități de consiliere, orientare profesională și îndrumare cu experți competenți și cu o bogată experiență. Studenții vor fi astfel sprijiniți să finalizeze studiile și apoi să opteze pe baza competențelor și a propriilor aptitudini și nevoi pentru continuarea studiilor și/sau angajare.

OS2 → Participarea la programe de învățare la locul de muncă performante, interactive și inovative și competiții profesionale pentru 115 de studenți și angajarea a minim 51 (44%) dintre acesția ca urmare a finalizării acestora. Se urmărește astfel obținerea competențelor practice necesare studenților pentru a profesa în domeniul studiat și recompensarea membrilor grupului țintă performanți.

OS3 → Dezvoltarea de parteneriate între instituția de învățământ superior și partenerii de practică/potențiali angajatori ai viitorilor absolvenți pentru susținerea și îmbunătățirea procesului educațional și în vederea facilitării accesului pe piața muncii, inclusiv prin crearea unui sistem de informare coordonată, între toate cele trei părți implicate (studenți, angajatori, universitate). Se urmărește astfel îmbunățirea nivelului de informare, constientizare și intelegere a acestora privind oportunitățile oferite în cadrul proiectului și identificarea de soluții practice, viabile, inovative de îmbunătățire permanentă ofertei de stagii.