logo-UE
logo-GR
logo-IS
logo-UE
logo-GR
logo-IS

Comunicate de presă

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe
Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții

19 septembrie 2018

Comunicat de Presă

 

Miercuri, 19 septembrie 2018 la Universitatea “Andrei Șaguna” a avut loc Conferința de lansare a proiectului “Rețea pentru dezvoltarea carierei în domeniul economic” – ID MySmis 109234, în prezența reprezentanților mediului de afaceri, instituții bancare, numeroși studenți și cadre didactice ale UAS, experți în proiect.

Proiectul, cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, este implementat de de Universitatea “Andrei Șaguna” din Constanța, în parteneriat cu Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane.

Finanțarea, în valoare de 1.020.746,82 lei, va fi utilizată pentru dezvoltarea aptitudinilor și competențelor specifice pentru studenții și masteranzii de la Facultatea de Științe economice a universității, prin facilitarea tranziției de la școală la viață activă, în vederea inserției viitoare pe piața muncii, în domenii profesionale relevante specializării studiate și în concordanță cu propriul set de competențe.

În vederea atingerii obiectivului stabilit, se va crea o Rețea de partenereri de practică – potențiali angajatori, ce va asigura cadrul instituțional de colaborare între mediul academic și viitori angajatori ai absolvenților, pentru organizarea și desfășurarea în comun a stagiilor de practică, în cadrul cărora tutorii nominalizați de instituțiile partenere vor fi angajați ca experți și plătiți din bugetul proiectului.

Prin participarea la activitățile proiectului, derulate în perioada 5 iulie 2018 – 4 ianuarie 2020, studenții vor dobândi competențele necesare ocupării postului vizat, cele necesare pentru utilizarea echipamentelor, a programelor software și a aplicațiilor specifice utilizate în domeniul economic, precum și cele legate de modul de prezentare si de susținere a unui interviu în vederea obținerii unui loc de muncă în domeniul studiat.

Astfel, proiectul va genera un efect pozitiv pe termen lung pentru grupul țintă, prin dezvoltarea competențelor specifice care să le permită accesul pe piata muncii, deci proiectul contribuie în mod direct la creșterea sanselor de angajare a tinerilor și scăderea șomajului în rândul acestora. În plus, prin crearea de medii de practică inovative și a simulatorului de business, proiectul contribuie la creșterea șanselor tinerilor din generațiile viitoare de la specializările economice sau de la alte specializări la o educație de calitate care să-i pregăteasca și să le faciliteze angajarea.

Cunoscând consecvenţa pe care instituţia dumneavoastră o dovedeşte în îndeplinirea misiunii de a disemina informaţii de interes public, importante pentru comunitate, vă mulțumim că ne sunteți alături și la această acțiune dedicată tinerilor specialiști.

 

Cu stimă,
Manager de proiect,
Prof. univ. dr. Aurel Papari