logo-UE
logo-GR
logo-IS
logo-UE
logo-GR
logo-IS

Prezentarea grupului țintă

Grupul țintă al proiectului este alcătuit din 115 persoane studenți ai Universității “Andrei Șaguna” de la Facultatea de Științe Economice, specializările Finanțe – Bănci, Contabilitate și Infomatică de Gestiune, Management, Marketing, Management Financiar – Bancar, Finanțarea și Administrarea Afacerilor în Turism, după cum urmează:

  • minim 85 de studenți din anii terminali (anul 3 studii de licență și anul 2 Master)
  • 30 de studenți din anul 2 studii de licență si anul 1 master

Dintre cei 115 studenți:

29 Studenți

(ISCED 5–7) din mediul rural

29 Studenți

(ISCED 5–7) netradiționali

Minim 60%

din membrii grupului țintă vor fi femei