logo-UE
logo-GR
logo-IS
logo-UE
logo-GR
logo-IS

Universitatea “Andrei Șaguna” Constanța

Universitatea Andrei Șaguna din Constanța este o organizație legal constituită pentru furnizare de educație de nivel superior din România și are misiune didactică și de cercetare, pe care o îndeplinește prin activități didactice, de cercetare științifică și aplicativă, de educație permanentă, cooperare interuniversitară, de dezvoltare și modernizare a bazei materiale, urmărind:

  • dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualității umane;
  • formarea personalității autonome și creative a membrilor comunității universitare;
  • promovarea spiritului de liber examen, a gândirii critice și înnoirea cunoștințelor;
  • formarea și perfecționarea resurselor umane specializate;
  • participarea la dezvoltarea științei româneşti și a celei universale;
  • afirmarea identității culturii naționale.

Universitatea este afiliată programelor europene de schimburi interuniversitare, îmbunătățindu-și permanent calitatea educației și a cercetării prin implementarea programelor de cooperare internațională, mobilități ale studenților și cadrelor didactice (ERASMUS). UAS face parte din Rețeaua Universităților de la Marea Neagră. Programul educațional se desfășoară în patru facultăți:

logo UAS
facultati universitatea andrei saguna

Pregătirea studenților se realizează nu numai prin cursuri și seminarii ci și prin perioade compacte de practică productivă, eficientă în diferite organizații private sau publice.